Tekst Editor

De tekst editor komt zodra er een tekst mag worden aangepast. Er is een editor voor Chinese tekst en een editor voor andere talen. Deze lijken op elkaar maar hebben andere mogelijkheden. Door het groot aantal Chinese klanten hebben we een erg uitgebreide Chinese tekst editor gemaakt die fijn werkt. Hier een samenvatting van de mogelijkheden.

In het midden zijn de karakters die gebruikt kunnen worden. De SHIFT toets is om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
De Stop knop zal de wijziging ongedaan maken, er gebeurt dan niets.
De OK! knop accepteert de veranderde tekst.
Onder de Spaghetti staan 2 pijlen om heen en weer te gaan tussen de letters.
De gum zal de letter verwijderen waar de cursor op staat.
De vertaal knop zal de huidige tekst met google translate proberen te vertalen in het Chinees.

De Chnese editor heeft 5 verschillende invoermethodes die de Chinezen zelf goed kennen. Hier worden ze kort beschreven:
1. Pinyin input
2. Radical input
3. Handschrift herkenning
4. Nederlands naar Chinees

Om de Chinese naam te wijzigen moet eerst het scherm in het Chinees gezet worden. Dat kan met de taal-knop of de spatiebalk.

De tweede knop onderaan is voor handschrift herkenning. Hiermee kan een karakter worden getekend met de vinger en herkend links van het scherm. Kies een letter en die komt dan in de naam.

Bij Pinyin schrijf je het Chinese letter zoals je het uitspreekt. Dan komen er karakters die je op dezelfde manier uitspreekt. Met de 4 tonen rechtsboven kun je ook op de uitspraak selecteren. Zo kan ieder van de 7144 karakters gevonden worden.

Met de radical methode kies je uit 212 radicals, waarmee alle karakters zijn opgebouwd. De makkelijke radicals zijn zichtbaar, voor de andere moet je naar boven swypen. Door het eerste radical te kiezen uit een karakter kan makkelijk iedere letter gevonden worden. Sommige radicals hebben veel gele karakters, dan kun je ook de gele karakters naar boven swypen. Door op een geel karakter te drukken komt dat in de naam die je wilt hebben.

Scroll naar boven